Broscuța de Cristal și Zâna Nuferilor/ The Crystal Frog and the Water Lily Fairy

Scriind am realizat că poveștile sunt mai mult decât o carte. Poveștile sunt o parte din mine.

Writing I realized that stories are more than a book. The stories are a part of me.

Iată că luna octombrie a venit cu o nouă lansare. Pe data de 1 octombrie mai exact, a fost publicată tot la editura LETRAS cea de-a doua mea carte ”Broscuța de Cristal și Zâna Nuferilor”.

Here comes October with a new release. On October 2020, 1th more precisely, my second book „The Crystal Frog and the Water Lily Fairy” was also published by LETRAS.

Ideea poveștii „Broscuța de Cristal și Zâna Nuferilor” a venit pe neașteptate anul acesta, în 2020. Eram în perioada de izolare din cauza covid-19 și lucram de acasă. Pe birou aveam o mască pentru dormit verde, cu ochi de broscuță. În pauză am privit acea mască și mi-am zis: „Aș vrea să scriu o poveste cu broscuțe!”. Nu am stat pe gânduri. În ziua respectivă după ce am terminat serviciul am aprins laptop-ul și cuvintele au început să umple foaia albă rând pe rând. În câteva zile povestea a fost gata, iar rezultatul este în această carte minunată pe care am scris-o cu sufletul pentru copii.

The idea for the story „The Crystal Frog and the Water Lily Fairy” was came unexpectedly this year, in 2020. I was in the isolation period because of covid-19 and I was working from home. On the desk I had a green sleeping mask with frog eyes. During the break, I looked at that mask and I said to myself, „I would like to write a story about frogs!” I didn’t think too much and I started writing. In a few days the story was ready, and the result is in this wonderful book that I wrote with all my heart for children’s.

Povestea Broscuștei de Cristal este despre magie. Magia nu este doar în lucruri. Magia este şi în noi. Noi o facem reală. Aşa am făcut şi eu reală prin magie povestea broscuţei mele.

The story of the Crystal Frog is about magic. The magic is not just about things. The magic is in us too. We make it real. That’s how I magically made the story of my frog real.

”—Oauuuu…! Chiar ţi-a dat Broscuţa de Cristal mantia ei magică, tati!?
—Cum spuneam, magia nu este doar în lucruri, copilul meu, magia este în noi…
Şi, fermecat de povestea Broscuţei de Cristal şi a Zânei Nuferilor, am adormit în braţele tatei pe loc!”

„Woooow …! The Crystal Frog even gave you her magic cloak, Daddy !?”
„Like I said, magic isn’t just about things, baby, the magic is in us…”
And, enchanted by the story of The Crystal Frog and The Water Lily Fairy, I fell asleep in my father’s arms immediately!

Fără să știu am lucrat la un vis/ Without knowing it, I was working on a dream

Fără să știu, am lucrat 23 de ani în umbra unui vis. Am lucrat la un vis. Îmi spuneam de multe ori “mi-ar plăcea să scriu și pentru ceilalți”, însă nu eram convinsă că asta vreau să fac, așa că am scris doar pentru mine.

Without knowing it, I worked for 23 years in the shadow of a dream. I worked on a dream. I often said to myself „I would like to write for others”, but I was not convinced that this is what I want to do, so I wrote just for myself.

Consider că în viață vine un moment în care trebuie să dai ceva înapoi din tot ceea ce ai învățat sau ai citit până atunci. La mine momentul acela a venit devreme, dar că l-am ignorat. Consider acum că în 25 de ani am adunat suficient încât să pot să dau ceva bun înapoi.

I think there comes a time in life when you have to give back something from everything you’ve learn or read until then. That moment was came to me early, but I ignored it. I now believe that in 25 years I have gathered enough to give back something good.

Se spune că talentul se moștenește. Eu cred că un talent moștenit dar care nu este exersat este un talent pierdut.

It is said that talent is inherited. I believe that an inherited but unexercised talent is a lost talent.

De ce scriu povești pentru copii?! Păi, cele mai multe cărți citite în 25 de ani au fost cărți de povești pentru copii. Sunt o visătoare, un trup de adult cu suflet de copil. Atunci când scriu o poveste pentru copii, o trăiesc, mă deconectez și preț de câteva ore îmi las mâna să alunece pe litere, iar eu călătoresc dincolo de realitate. Călătoresc în cele mai minunate locuri dintr-un univers magic. Nu obosesc niciodată și uit să mă opresc…nu vreau să mă opresc! Tocmai am început! Am început cu ” Veverița Curajoasă și Alunul cel Vrăjit”.

Why do I write stories for children !? Most books read in 25 years have been children’s book. I am a dreamer, an adult body with a child’s soul. When I write a story for children, I live it, I disconnect and for a few hours I let my hand slip on the letters, and I travel beyond reality. I travel to the most wonderful places in a magical universe. I never get tired and forget to stop… I don’t want to stop! I just started! We started with „The Brave Squirrel and the Enchanted Hazelnut Tree”.

Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este wp-1594049664676486260581.jpg

„Veverița Curajoasă și Alunul cel Vrăjit” vor să vă arate și vouă puțin din magia lor/ „The Brave Squirrel and the Enchanted Hazelnut Tree” want to show you a little of their magic

Magia poveștii „Veverița Curajoasă și Alunul cel Vrăjit” începe încă din primele pagini.

The magic of the story „The Brave Squirrel and the Enchanted Hazelnut Tree” starts from the first pages.

Am pus în paginile acestei cărți cuvinte magice și am creat o lume magică. Am dat naștere unei povești pline de trăiri și de învățăminte.

I put the magic words in the pages of this book and I created a magical world. I gave birth to a story full of feelings and lessons.

Este o poveste frumoasă. O poveste care te poartă pe un tărâm de basm unde noaptea dispare în zi și ziuă în noapte.

It’s a beautiful story. A story that takes you to a fairytale land where the night disappears in the day and the day dissappeared in the night.

Fericire. Am ținut în mâinile mele prima mea carte/ Happines. I held my first book in my hands

Astăzi am ținut în mâini pentru prima dată prima mea carte tipărită „Veverița Curajoasă și Alunul cel Vrăjit”. Nu pot să descriu în cuvinte emoția pe care am avut-o atunci când i-am deschis coperta. Pur și simplu au început să îmi tremure mâinile de fericire. 

Today I held in my hands for the first time my first printed book „The Brave Squirrel and the Enchanted Hazelnut Tree”. I can’t describe in words the emotion I had when I opened the cover. My hands simply began to tremble with happiness.

O pasiune de-o viață/ A passion of a lifetime

În cărțile pe care le scriu nu am pus niciodată propriile sentimente. Mi-am imaginat situațiile și în fiecare roman am adăugat câte un strop de mister. Îmi place drama.

I never put my own feelings in the books I write. I imagined the situations and in each novel I added a touch of mystery. I like drama.

Spre deosebire de romane și cărțile de povești poeziile mele sunt mult mai sensibile.

Unlike novels and story books my poems are much more sensitive.

Pot spune că poezia pentru mine este un viciu. Flolosesc poeziile ca o formă de eliberare sufletească. Așa cum unii beau ceva sau fumează atunci când sunt nervoși, supărați, deprimați, fericiți, nostalgici…etc, eu scriu o poezie, două sau chiar mai multe.

I can say that poetry is a vice for me. I use poetry as a form of liberation of the soul. Just as some people drink something or smoke when they are nervous, angry, depressed, happy, nostalgic … etc, I write a poem, two or even more.

După ce las pe foaie toată încărcătura emoțională pe care o am transformată în ceva ce nu are deloc legatură cu starea mea mă simt mult mai bine.

After leaving all the emotional load I have on the sheet, which has nothing to do with my feelings, I feel much better.

E magnific cum o poezie m-a scos din stări proaste, pe care toate lumea le are la un moment dat, din diferite motive. Am scris o poezie și după am zâmbit.

It’s great how a poem got me out of a bad mood, which everyone has at some point for various reasons. I wrote a poem and then I smiled.

Încă din clasa a 5-a scriam poezii. Am găsit o ciornă cu o poezie compusă în 1999. Scriam pe orice, nu conta că era caietul de matematică sau de limba română. Eu nu aveam niciodată un caiet curat ca ceilalți copii. Toate erau pline cu poezii.

I had been writing poetry since the fifth grade. I found a draft with a poem composed in 1999. I was writing on everything, it didn’t matter if it was a math notebook or another notebook. I never had a clean notebook like other children. They were all full of my poetry.

Cum alții trebuiau să aibă lângă ei o cană cu apă pe timpul nopții, așa aveam și eu nevoie de o hârtie și de un creion.

Just as others were supposed to have a cup of water with them at night, so I needed a piece of paper and a pencil.

Ideile îmi veneau în timp ce încercăm să adorm. Am avut momente în care adormeam iar apoi puțin timp mă trezeam cu o idee de poezie, sau de text. Aprindeam veioza și scriam.

Ideas came to me as I tried to fall asleep. I had moments when I fell asleep and then I woke up with an idea of poetry, or text. I would light the lamp and write.

De multe ori am scris în toiul nopții la fereastră, la lumina lunii.

I often wrote in the middle of the night at the window, in the moonlight.

Acum scriu pe telefon. Este mult mai simplu.

Now I’m writing on the phone. It’s much simpler.