Recenzie BookNation carte „Broscuța de Cristal și Zâna Nuferilor”/ Review book „Crystal frog and waterlily fairy”

Autoarea Delia Manuela Codin-Zorzoliu, născută pe 28 Martie 1987, în București, debutează în revista Liceului Tudor Vladimirescu din Dragănești-Olt , în anul 1998,  cu poezia “Iarnă Grea”. Inspirația a continuat să îi fie prietenă și, până în prezent, a mai scris următoarele povești pentru copii: „Cel de-al cincilea anotimp”, „Călătorie cu un neuro”,  „Prințesa Prepelița și Bobul de Porumb Fermecat”,  „Zâna mării”, „Veverița Curajoasă și Alunul cel Vrăjit”, ”Broscuța de Cristal și Zâna Nuferilor”.  Acum are în lucru câteva romane și în pregătire un volum de poeme. 

În prezent trăiește în Southampton, Marea Britanie.

Astăzi vă voi prezenta minunata carte ”Broscuța de Cristal si Zâna Nuferilor”.

Magia începe din momentul în care atingi coperta. Un model diferit față de ce am mai întâlnit până acum, groasă și moale, parcă e special creată să te invite la momente de relaxare alături de piticul tău. 

Ilustrațiile realizate de Carmina Achim armonizează și redau perfect spiritul poveștii. Fiecare pagină este îmbrăcată în imagini colorate care fac întâmplările și mai captivante. Broscuța, creativă și curajoasă, ne invită într-o călătorie plină de experiențe împletite cu o morală valoroasă: “crede în magia din tine”. Aceasta este o lecție pe care ar trebui și adulții să o poarte vie în mintea și sufletul lor toată viața. Tema încrederii în propria putere, abordată la copii, mi se pare o idee genială. Iar modul în care s-a creat firul poveștii, pentru a ajunge în final la morală, este jucăuș și captivant. Potrivit pentru seri memorabile.

Eroina volumului preia responsabilitatea de a salva broscuțele din Țara Nuferilor. Cu ajutorul scutului magic, ea parcurge un drum lung, de trei tărâmuri. În misiunea ei are nevoie de un praf fermecat pe care cu multă încredere și curaj îl caută până ajunge la el. Desigur, finalul este unul în care ea învinge, iar cel mai mare câștig sunt învățăturile pe care le dobândește pe parcursul experiențelor. Broscuța se convinge de puterea magiei.

M-a surprins foarte plăcut cum călătoria eroinei este povestită unui copil de către tatăl său. Astfel, această carte poate reprezenta un imbold pentru construirea relației dintre tătic și copil. 

Cartea este scrisă cu sufletul, fiecare cuvânt are în spate emoția creației, se simte pasiune și iubire pentru cititori.

Este o carte extrem de frumoasă, captivantă chiar și pentru cei mari. Cei mici vor fi de-a dreptul cuceriți de Broscuța de Cristal.

Vă recomand cu încredere acest volum foarte bine scris și pus în valoare cu ajutorul ilustrațiilor absolut magice.

Aștept cu nerăbdare și volumul de poeme.

Recenzie ”Broscuța de Cristal și Zâna Nuferilor” de Delia Manuela Codin-Zorzoliu

***

Book review “Crystal frog and waterlily fairy” by Delia C. Zorzoliu

The author Delia Manuela Codin-Zorzoliu, born on March 28, 1987, in Bucharest, made her debut in the magazine of Tudor Vladimirescu High School in Drăgănești-Olt, in 1998, with the poem “Harsh Winter.”

The inspiration continued to be her friend and, until now, she has written the following children’s stories: „The Fifth Season”, „Princess Quail and the Enchanted Corn”, „Sea Fairy and the Silver Dolphin”, „The Brave Squirrel and the Enchanted Hazelnut Tree”, „The Crystal Frog and the Water Lily Fairy”, „The Enchanted Goose Egg”.

She is working on several novels and is preparing a volume of poems.

She currently lives in Southampton, United Kingdom.

Today I will present you the wonderful book “Crystal frog and waterlily fairy”.

Magic begins from the moment you touch the cover, It’s like it’s specially designed to invite you to moments of relaxation with your child.

Carmina Achim’s illustrations perfectly harmonize and restore the spirit of the story. Each page is dressed in colorful images that make events even more exciting. The frog, creative and courageous, invites us on a journey full of experiences intertwined with a valuable moral: „believe in the magic in you”. This is a lesson that adults should also carry alive in their minds and souls for the rest of their lives.  The theme of self-confidence, addressed to children, seems to me a brilliant idea. And the way the story was created, to finally get to the moral, is playful and captivating. Suitable for memorable evenings.

The heroine of the volume takes on the responsibility of saving the frogs in the Land of the Water lilies. With the help of the magic shield, she travels a long, three-realmed journey. In her mission she needs an enchanted dust that she confidently and courageously seeks until she reaches him. Of course, the end is one in which she wins, and the greatest gain is the teachings she acquires over the course of her experiences. The frog is convinced of the power of magic.

I was very pleasantly surprised how the heroine’s journey is told to a child by her father. Thus, this book can be an incentive to build the relationship between daddy and child.

The book is written with the soul, every word has behind it the emotion of creation, it feels passion and love for readers.

It’s an extremely beautiful book, captivating even for the big ones. The little ones will be conquered by the Crystal Frog.

I strongly recommend this very well written and enhanced volume with the help of absolutely magical illustrations.

I am also looking forward to the volume of poems.

                                                                                                            Review by BookNation.ro