Crystal Frog and Waterlily Fairy (Broscuța de Cristal și Zâna Nuferilor)

CHILDREN’S

Dear children’s, let’s meet the Crystal Frog and his friends.

Synopsis

EN

I have now relived, as an adult, the world of stories from the past of my happy childhood, which I want to share with you, dear children.

I will continue with `Crystal Frog and Waterlily Fairy`, the story of a frog that is offered to the lake by Princess Moon, as recognition from her for the beautiful lake.

Brave and protected by a magic shield, it is sent to the Land of Waterlilies to save the frogs from extinction.

With the help of Waterlily Fairy, Crystal Frog must travel through three fairy-tale lands to gather the enchanted dust of gold, onyx, and sapphire.

Will it be able to save the frogs from the lake?!

RO

Am retrăit acum, ca adult, lumea poveştilor din trecutul copilăriei mele fericite, pe care vreau să v-o împărtăşesc şi vouă, dragi copii.

Voi continua cu „Broscuţa de Cristal şi Zâna Nuferilor”, povestea unei broscuţe care este dăruită lacului de Prinţesa Lună, ca o recunoaştere din partea ei pentru lacul cel frumos.

Curajoasă şi protejată de un scut magic, ea este trimisă în Ţara Nuferilor pentru a salva broscuţele de la pieire. Ajutată de Zâna Nuferilor, Broscuţa de Cristal trebuie să călătorească pe trei tărâmuri de basm pentru a aduna praful fermecat de aur, de onix şi de safir.

Va reuşi ea oare să salveze broscuţele de pe lac?!

Illustrations by Carmina Achim

Book Cover

Carmina Achim and Letras

Cristal Frog

Illustration Carmina Achim

,,This story is about magic. Magic is not about things. Magic is inside us, too. We make it real. That’s how I magically turned into reality the story of my frog.”

,,Această poveste este despre magie. Magia nu este doar în lucruri. Magia este și în noi. Noi o facem reală. Așa am facut și eu reală prin magie povestea broscuței mele.”

Delia C. Zorzoliu

The house of Crystal Frog

Illustration Carmina Achim

,,When autumn come, the waterlilies withered and disappeared, leaving the lake sad. […] Then came winter, and Crystal Frog took refuge on the bottom of the lake, in its silk hut.”

,,Când a venit toamna, nuferii s-au ofilit și au dispărut, lăsând lacul trist. […] Apoi a venit iarna, iar Broscuța de Cristal s-a adăpostit pe fundul lacului, în căsuța ei din mătase.”

Delia C. Zorzoliu

Crystal Frog meets Waterlily Fairy

Illustration Carmina Achim

,, „Well”, said Waterlily Fairy, „.”I’ve gathered you all there because there’s going to be a war. We will have to fight King Dragonly. It wants to take control of the waterlilies of the lake, and then all the frogs on the lake will disappear. Now only crystal waterlilies keep them alive trough their magic dust.” ”

,,-Ei bine, zise Zâna Nuferilor, v-am adunat pe toate aici pentru că urmează un război. Va trebui să luptăm împotriva Regelui Libelulă. Acesta vrea să pună stăpânire pe nuferii lacului, ca apoi toate broscuțele de pe lac să dispară. Acum doar nuferii de cristal le țin în viață, prin praful lor magic.”

Delia C. Zorzoliu

Crystal Frog collecting the magical dust

Illustration Carmina Achim

,, „You will have to travel to three places, the Land of the Golden Mosquitoes, the Land of the Onyx Mosquitoes, and the Land of the Sapphire Fireflies, and bring me their magical dust” ”

,,-Va trebui să călătorești în trei locuri, în Țara Țînțarilor de Aur, în Țara Musculițelor de Onix și în Țara Licuricilor de Safir și să îmi aduci praful lor magic.”

Delia C. Zorzoliu

Toy Frog

Illustration Carmina Achim

,, „As I said, magic is not just in things, my child, magic is in us…”

And, enchanted by the story of Crystal Frog and Waterlily Fairy, I fell sleep in my father,s arms immediately! ”

,,-Cum spuneam, magia nu este doar în lucruri, copilul meu, magia este în noi…

Și, fermecat de povestea Broscuței de Cristal și a Zânei Nuferilor, am adormit înbrațele tatei pe loc! „

Delia C. Zorzoliu

Romanian and French versions of Crystal Frog and Waterlily Fairy

Crystal Frog and Waterlily Fairy

LIMITED EDITION

T-Shirt and BookPublicitate