Interviews

Recenzie BookNation carte „Broscuța de Cristal și Zâna Nuferilor”/ Review book „Crystal frog and waterlily fairy”

Autoarea Delia Manuela Codin-Zorzoliu, născută pe 28 Martie 1987, în București, debutează în revista Liceului Tudor Vladimirescu din Dragănești-Olt , în anul 1998,  cu poezia “Iarnă Grea”. Inspirația a continuat să îi fie prietenă și, până în prezent, a mai scris următoarele povești pentru copii: „Cel de-al cincilea anotimp”, „Călătorie cu un neuro”,  „Prințesa Prepelița și Bobul de Porumb Fermecat”,  „Zâna mării”, „Veverița Curajoasă și Alunul cel Vrăjit”, ”Broscuța de Cristal și Zâna Nuferilor”.  Acum are în lucru câteva romane și în pregătire un volum de poeme. 

În prezent trăiește în Southampton, Marea Britanie.

Astăzi vă voi prezenta minunata carte ”Broscuța de Cristal si Zâna Nuferilor”.

Magia începe din momentul în care atingi coperta. Un model diferit față de ce am mai întâlnit până acum, groasă și moale, parcă e special creată să te invite la momente de relaxare alături de piticul tău. 

Ilustrațiile realizate de Carmina Achim armonizează și redau perfect spiritul poveștii. Fiecare pagină este îmbrăcată în imagini colorate care fac întâmplările și mai captivante. Broscuța, creativă și curajoasă, ne invită într-o călătorie plină de experiențe împletite cu o morală valoroasă: “crede în magia din tine”. Aceasta este o lecție pe care ar trebui și adulții să o poarte vie în mintea și sufletul lor toată viața. Tema încrederii în propria putere, abordată la copii, mi se pare o idee genială. Iar modul în care s-a creat firul poveștii, pentru a ajunge în final la morală, este jucăuș și captivant. Potrivit pentru seri memorabile.

Eroina volumului preia responsabilitatea de a salva broscuțele din Țara Nuferilor. Cu ajutorul scutului magic, ea parcurge un drum lung, de trei tărâmuri. În misiunea ei are nevoie de un praf fermecat pe care cu multă încredere și curaj îl caută până ajunge la el. Desigur, finalul este unul în care ea învinge, iar cel mai mare câștig sunt învățăturile pe care le dobândește pe parcursul experiențelor. Broscuța se convinge de puterea magiei.

M-a surprins foarte plăcut cum călătoria eroinei este povestită unui copil de către tatăl său. Astfel, această carte poate reprezenta un imbold pentru construirea relației dintre tătic și copil. 

Cartea este scrisă cu sufletul, fiecare cuvânt are în spate emoția creației, se simte pasiune și iubire pentru cititori.

Este o carte extrem de frumoasă, captivantă chiar și pentru cei mari. Cei mici vor fi de-a dreptul cuceriți de Broscuța de Cristal.

Vă recomand cu încredere acest volum foarte bine scris și pus în valoare cu ajutorul ilustrațiilor absolut magice.

Aștept cu nerăbdare și volumul de poeme.

Recenzie ”Broscuța de Cristal și Zâna Nuferilor” de Delia Manuela Codin-Zorzoliu

***

Book review “Crystal frog and waterlily fairy” by Delia C. Zorzoliu

The author Delia Manuela Codin-Zorzoliu, born on March 28, 1987, in Bucharest, made her debut in the magazine of Tudor Vladimirescu High School in Drăgănești-Olt, in 1998, with the poem “Harsh Winter.”

The inspiration continued to be her friend and, until now, she has written the following children’s stories: „The Fifth Season”, „Princess Quail and the Enchanted Corn”, „Sea Fairy and the Silver Dolphin”, „The Brave Squirrel and the Enchanted Hazelnut Tree”, „The Crystal Frog and the Water Lily Fairy”, „The Enchanted Goose Egg”.

She is working on several novels and is preparing a volume of poems.

She currently lives in Southampton, United Kingdom.

Today I will present you the wonderful book “Crystal frog and waterlily fairy”.

Magic begins from the moment you touch the cover, It’s like it’s specially designed to invite you to moments of relaxation with your child.

Carmina Achim’s illustrations perfectly harmonize and restore the spirit of the story. Each page is dressed in colorful images that make events even more exciting. The frog, creative and courageous, invites us on a journey full of experiences intertwined with a valuable moral: „believe in the magic in you”. This is a lesson that adults should also carry alive in their minds and souls for the rest of their lives.  The theme of self-confidence, addressed to children, seems to me a brilliant idea. And the way the story was created, to finally get to the moral, is playful and captivating. Suitable for memorable evenings.

The heroine of the volume takes on the responsibility of saving the frogs in the Land of the Water lilies. With the help of the magic shield, she travels a long, three-realmed journey. In her mission she needs an enchanted dust that she confidently and courageously seeks until she reaches him. Of course, the end is one in which she wins, and the greatest gain is the teachings she acquires over the course of her experiences. The frog is convinced of the power of magic.

I was very pleasantly surprised how the heroine’s journey is told to a child by her father. Thus, this book can be an incentive to build the relationship between daddy and child.

The book is written with the soul, every word has behind it the emotion of creation, it feels passion and love for readers.

It’s an extremely beautiful book, captivating even for the big ones. The little ones will be conquered by the Crystal Frog.

I strongly recommend this very well written and enhanced volume with the help of absolutely magical illustrations.

I am also looking forward to the volume of poems.

                                                                                                            Review by BookNation.ro

Veverița Curajoasă, ediția în limba japoneză / The Brave Squirrel Japanese edition

Luna ianuarie a debutat cu o nouă lansarea. Lansare pe care am așteptat-o ”cu sufletul la gură”.

January began with a new release. Release that I was waiting with breathless.

Cartea mea de povești pentru copii ”Veverița Curajoasă și Alunul cel Vrăjit” a fost tradusă și în limba japoneză, iar eBook-ul acesteia a fost deja distribuit pe piața internațională, în librăriile online (Smashwords, Kobo, Barnes & Noble și în multe alte librării).

My children’s book „The Brave Squirrel and the Enchanted Hazelnut Tree” has also been translated into Japanese, and the eBook has already been distributed internationally, in online bookstores (Smashwords, Kobo, Barnes & Noble and many others). bookstores).

Pentru mine a fost pentru prima dată când am deschis o carte în limba japoneză iar impactul vizual a fost destul de mare, mai ales că aceea era chiar cartea mea.

For me it was the first time when I opened a book in Japanese and the visual impact was quite high, especially that it was my own book.

”Am aruncat și eu o privire”, de curiozitate, peste povestea tradusă în limba japoneză, dar nu am înțeles nimic. Norocul meu a fost că o știam pe de rost. Chiar și așa nu am reușit să îmi dau seama unde încep paragrafele și unde se sfârșesc. În timp ce mă uitam lung pe pagini îmi spuneam în gând: ”Ce tablou frumos este desenat pe fiecare pagină! Parcă m-aș afla la o galerie de artă admirând o pictură abstractă, din care nu înțeleg nimic…!” Însă vorbitorii de limbă japoneză, cu siguranță vor înțelege povestea Veveriței Curajoase.

I also took a look, out of curiosity over the story translated into Japanese, but I didn’t understand anything. My luck was that I knew it by heart. Even so, I couldn’t figure out where the paragraphs started and where they ended. As I looked at the pages for a long time, I thought to myself: “What a beautiful picture is drawn on each page! It’s as if I was at an art gallery admiring a abstract painting, from which I don’t understand anything …! ” But Japanese speakers, when they read, will surely understand the story of The Brave Squirrel.

Mie nu îmi rămâne decât să mă bucur de imaginea de copertă și poate pâna la următoarea lansare de carte voi învăța să îmi scriu numele în limba japoneză.

All I can do is to enjoy the cover image of my book and maybe until the next book launch I will learn to write my name in Japanese.

Audiobook „Veverița Curajoasă și Alunul cel Vrăjit”/ Audiobook ”The Brave Squirrel and The Enchanted Hazelnut Tree”

Astăzi cartea mea de povești pentru copii a prins ”glas” prin intermediul unui om minunat, cu o voce minunată.

Today my children’s storybook caught „voice” through a wonderful women, with a wonderful voice.

Am făcut acest lucru, și anume de a oferi gratuit copiilor o poveste pe care să o asculte înainte de culcare, din dorința de a le reda spiritul poveștilor de demult, pe care le ascultam și eu, la pick up, pe vremea când eram și eu copil la rândul meu.

I did this, namely to give to children’s a free story to listen to before bed, out of the desire to give them the spirit of old stories, which I also listened when I was also a child.

Sper ca povestea Veveriței Curajoase să le aducă vise frumoase copiilor și să îi poarte pe Tărâmul Veverițelor nemuritoare, acolo unde am călătorit și eu, atunci când am scris această poveste.

I hope that the story of the Brave Squirrel will bring beautiful dreams to the children’s and to take them to the Land of Immortal Squirrels, where I also was when I wrote this story.

Vreau să îi mulțumesc Katherinei din Texas, de la ReadingBooks4U pentru faptul că a acceptat să dea voce personajelor mele.

I want to thank Katherine from Texas, from ReadingBooks4U for agreeing to give voice to my characters.

Vă urez vizionare plăcută și un somn liniștit!

I wish you a pleasant viewing and a peaceful sleep!

Broscuța de Cristal și Zâna Nuferilor/ The Crystal Frog and the Water Lily Fairy

Scriind am realizat că poveștile sunt mai mult decât o carte. Poveștile sunt o parte din mine.

Writing I realized that stories are more than a book. The stories are a part of me.

Iată că luna octombrie a venit cu o nouă lansare. Pe data de 1 octombrie mai exact, a fost publicată tot la editura LETRAS cea de-a doua mea carte ”Broscuța de Cristal și Zâna Nuferilor”.

Here comes October with a new release. On October 2020, 1th more precisely, my second book „The Crystal Frog and the Water Lily Fairy” was also published by LETRAS.

Ideea poveștii „Broscuța de Cristal și Zâna Nuferilor” a venit pe neașteptate anul acesta, în 2020. Eram în perioada de izolare din cauza covid-19 și lucram de acasă. Pe birou aveam o mască pentru dormit verde, cu ochi de broscuță. În pauză am privit acea mască și mi-am zis: „Aș vrea să scriu o poveste cu broscuțe!”. Nu am stat pe gânduri. În ziua respectivă după ce am terminat serviciul am aprins laptop-ul și cuvintele au început să umple foaia albă rând pe rând. În câteva zile povestea a fost gata, iar rezultatul este în această carte minunată pe care am scris-o cu sufletul pentru copii.

The idea for the story „The Crystal Frog and the Water Lily Fairy” was came unexpectedly this year, in 2020. I was in the isolation period because of covid-19 and I was working from home. On the desk I had a green sleeping mask with frog eyes. During the break, I looked at that mask and I said to myself, „I would like to write a story about frogs!” I didn’t think too much and I started writing. In a few days the story was ready, and the result is in this wonderful book that I wrote with all my heart for children’s.

Povestea Broscuștei de Cristal este despre magie. Magia nu este doar în lucruri. Magia este şi în noi. Noi o facem reală. Aşa am făcut şi eu reală prin magie povestea broscuţei mele.

The story of the Crystal Frog is about magic. The magic is not just about things. The magic is in us too. We make it real. That’s how I magically made the story of my frog real.

”—Oauuuu…! Chiar ţi-a dat Broscuţa de Cristal mantia ei magică, tati!?
—Cum spuneam, magia nu este doar în lucruri, copilul meu, magia este în noi…
Şi, fermecat de povestea Broscuţei de Cristal şi a Zânei Nuferilor, am adormit în braţele tatei pe loc!”

„Woooow …! The Crystal Frog even gave you her magic cloak, Daddy !?”
„Like I said, magic isn’t just about things, baby, the magic is in us…”
And, enchanted by the story of The Crystal Frog and The Water Lily Fairy, I fell asleep in my father’s arms immediately!

Fără să știu am lucrat la un vis/ Without knowing it, I was working on a dream

Fără să știu, am lucrat 23 de ani în umbra unui vis. Am lucrat la un vis. Îmi spuneam de multe ori “mi-ar plăcea să scriu și pentru ceilalți”, însă nu eram convinsă că asta vreau să fac, așa că am scris doar pentru mine.

Without knowing it, I worked for 23 years in the shadow of a dream. I worked on a dream. I often said to myself „I would like to write for others”, but I was not convinced that this is what I want to do, so I wrote just for myself.

Consider că în viață vine un moment în care trebuie să dai ceva înapoi din tot ceea ce ai învățat sau ai citit până atunci. La mine momentul acela a venit devreme, dar că l-am ignorat. Consider acum că în 25 de ani am adunat suficient încât să pot să dau ceva bun înapoi.

I think there comes a time in life when you have to give back something from everything you’ve learn or read until then. That moment was came to me early, but I ignored it. I now believe that in 25 years I have gathered enough to give back something good.

Se spune că talentul se moștenește. Eu cred că un talent moștenit dar care nu este exersat este un talent pierdut.

It is said that talent is inherited. I believe that an inherited but unexercised talent is a lost talent.

De ce scriu povești pentru copii?! Păi, cele mai multe cărți citite în 25 de ani au fost cărți de povești pentru copii. Sunt o visătoare, un trup de adult cu suflet de copil. Atunci când scriu o poveste pentru copii, o trăiesc, mă deconectez și preț de câteva ore îmi las mâna să alunece pe litere, iar eu călătoresc dincolo de realitate. Călătoresc în cele mai minunate locuri dintr-un univers magic. Nu obosesc niciodată și uit să mă opresc…nu vreau să mă opresc! Tocmai am început! Am început cu ” Veverița Curajoasă și Alunul cel Vrăjit”.

Why do I write stories for children !? Most books read in 25 years have been children’s book. I am a dreamer, an adult body with a child’s soul. When I write a story for children, I live it, I disconnect and for a few hours I let my hand slip on the letters, and I travel beyond reality. I travel to the most wonderful places in a magical universe. I never get tired and forget to stop… I don’t want to stop! I just started! We started with „The Brave Squirrel and the Enchanted Hazelnut Tree”.

Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este wp-1594049664676486260581.jpg

„Veverița Curajoasă și Alunul cel Vrăjit” vor să vă arate și vouă puțin din magia lor/ „The Brave Squirrel and the Enchanted Hazelnut Tree” want to show you a little of their magic

Magia poveștii „Veverița Curajoasă și Alunul cel Vrăjit” începe încă din primele pagini.

The magic of the story „The Brave Squirrel and the Enchanted Hazelnut Tree” starts from the first pages.

Am pus în paginile acestei cărți cuvinte magice și am creat o lume magică. Am dat naștere unei povești pline de trăiri și de învățăminte.

I put the magic words in the pages of this book and I created a magical world. I gave birth to a story full of feelings and lessons.

Este o poveste frumoasă. O poveste care te poartă pe un tărâm de basm unde noaptea dispare în zi și ziuă în noapte.

It’s a beautiful story. A story that takes you to a fairytale land where the night disappears in the day and the day dissappeared in the night.

Fericire. Am ținut în mâinile mele prima mea carte/ Happines. I held my first book in my hands

Astăzi am ținut în mâini pentru prima dată prima mea carte tipărită „Veverița Curajoasă și Alunul cel Vrăjit”. Nu pot să descriu în cuvinte emoția pe care am avut-o atunci când i-am deschis coperta. Pur și simplu au început să îmi tremure mâinile de fericire. 

Today I held in my hands for the first time my first printed book „The Brave Squirrel and the Enchanted Hazelnut Tree”. I can’t describe in words the emotion I had when I opened the cover. My hands simply began to tremble with happiness.

O pasiune de-o viață/ A passion of a lifetime

În cărțile pe care le scriu nu am pus niciodată propriile sentimente. Mi-am imaginat situațiile și în fiecare roman am adăugat câte un strop de mister. Îmi place drama.

I never put my own feelings in the books I write. I imagined the situations and in each novel I added a touch of mystery. I like drama.

Spre deosebire de romane și cărțile de povești poeziile mele sunt mult mai sensibile.

Unlike novels and story books my poems are much more sensitive.

Pot spune că poezia pentru mine este un viciu. Flolosesc poeziile ca o formă de eliberare sufletească. Așa cum unii beau ceva sau fumează atunci când sunt nervoși, supărați, deprimați, fericiți, nostalgici…etc, eu scriu o poezie, două sau chiar mai multe.

I can say that poetry is a vice for me. I use poetry as a form of liberation of the soul. Just as some people drink something or smoke when they are nervous, angry, depressed, happy, nostalgic … etc, I write a poem, two or even more.

După ce las pe foaie toată încărcătura emoțională pe care o am transformată în ceva ce nu are deloc legatură cu starea mea mă simt mult mai bine.

After leaving all the emotional load I have on the sheet, which has nothing to do with my feelings, I feel much better.

E magnific cum o poezie m-a scos din stări proaste, pe care toate lumea le are la un moment dat, din diferite motive. Am scris o poezie și după am zâmbit.

It’s great how a poem got me out of a bad mood, which everyone has at some point for various reasons. I wrote a poem and then I smiled.

Încă din clasa a 5-a scriam poezii. Am găsit o ciornă cu o poezie compusă în 1999. Scriam pe orice, nu conta că era caietul de matematică sau de limba română. Eu nu aveam niciodată un caiet curat ca ceilalți copii. Toate erau pline cu poezii.

I had been writing poetry since the fifth grade. I found a draft with a poem composed in 1999. I was writing on everything, it didn’t matter if it was a math notebook or another notebook. I never had a clean notebook like other children. They were all full of my poetry.

Cum alții trebuiau să aibă lângă ei o cană cu apă pe timpul nopții, așa aveam și eu nevoie de o hârtie și de un creion.

Just as others were supposed to have a cup of water with them at night, so I needed a piece of paper and a pencil.

Ideile îmi veneau în timp ce încercăm să adorm. Am avut momente în care adormeam iar apoi puțin timp mă trezeam cu o idee de poezie, sau de text. Aprindeam veioza și scriam.

Ideas came to me as I tried to fall asleep. I had moments when I fell asleep and then I woke up with an idea of poetry, or text. I would light the lamp and write.

De multe ori am scris în toiul nopții la fereastră, la lumina lunii.

I often wrote in the middle of the night at the window, in the moonlight.

Acum scriu pe telefon. Este mult mai simplu.

Now I’m writing on the phone. It’s much simpler.

Thank you to the Romanian magazine „Semnalul ORA” for giving me the chance of this wonderful interview!

These days I had the honor to give my first interview to one of the most important Romanian magazines „SEMNALUL ORA”, the regional, independent weekly magazine within the VGTV REGIONAL Press Group in which I talked about my new book „The Brave Squirrel and the Enchanted Hazelnut Tree” which was published this year by LETRAS publishing house in Romania.

I want to thank for this interview the team of SEMNALUL ORA magazine, but especially Mrs. Georgiana Leulescu, the founder of the magazine.

To see the entire interview given to SEMNALUL ORA magazine, I invite you to click on the link below:

https://semnalulora.wordpress.com/2020/06/30/olt-delia-zorzoliu-olteanca-care-scrie-povesti-pentru-copii-din-marea-britanie/?fbclid=IwAR0OMB48UXCTP8_N-rvLiyk7btDZaHUI4V3HkIW8Dihom93vSNDV9wBQq8I